B. Robotrechters: toestaan of verbieden?


17 oktober 2019 14:00 - 14:50

Markeren en Delen

Adrien van den Branden
(België, Eng.)

The Open Data for courts: should we allow or ban any form of statistical analysis on our judges? 

*Workshop door mr. Adrien van den Branden 

*Moeten we statistische analyses op onze rechters toestaan of verbieden? Denk mee met mr. Adrien van den Branden. Hij bespreekt de implementatie van data voor de rechterlijke macht met recente Belgische en buitenlandse ontwikkelingen.

Bekijk de presentatie