D. Privacy in een data-gedreven samenleving


17 oktober 2019 15:30 - 16:20

Markeren en Delen

Prof. Bart van der Sloot
(Nederland)

Privacy en Big Data 

*Workshop door Prof. Bart van der Sloot 

*Big data worden steeds vaker en door steeds meer partijen gebruikt: van adverteerders tot inlichtingendiensten, van de gezondheidszorg tot de belastingdienst. Big data zijn onze samenleving fundamenteel aan het veranderen.

Toch is er nog veel onduidelijk. Wat zijn big data bijvoorbeeld precies en hoe effectief zijn de toepassingen ervan nu echt? In hoeverre komen onze privacy en vrijheid onder druk te staan? En hoe verhouden big data-projecten zich tot de GDPR?

Bekijk de presentatie