F. De 4 uitdagingen van algoritmen in de rechtspraktijk


17 oktober 2019 15:30 - 16:20

Markeren en Delen

Prof. Christophe Dubois & mr. Stanislas van Wassenhove
(België, fr)

Les algorithmes dans le droit: quels phénomènes et quels enjeux? 

*Workshop door Prof. Christophe Dubois  en mr. Stanislas van Wassenhove.

*Professor Christophe Dubois ziet vier grote uitdagingen bij de introductie van algoritmes in juridische activiteiten: een technologische, een commerciële, een normatieve en een organisatorische uitdaging.

Tijdens deze sessie komt u meer te weten over hoe u met algoritmes in het recht moet omgaan.

Bekijk de presentatie